BOKOR BALÁZS INTERJÚ

Bokor interjú

Ön nagyon sok időt töltött a Közel Keleten, különböző vezető diplomáciai beosztásokban. Amennyire tudom, szerette is az arab világot. Ráadásul az ottani politikai halyzet az ott dolgozók adrenalinszintjét is megfelelő magasságokban tartja.  Hogyan lett az orientalista Bokor Balázsból Los Angeles-i világpolgár?

Nem volt egyszerű, és nem egymás után következett a két állomás az életemben. 2005-től ugyanis először a Külügyminisztérium protokollfőnöke lettem. Abban az időben ez a beosztás állam volt az államban, minden ezzel kapcsolatos tevékenység hozzám tartozott. Túl a munka mennyiségén és szerteágazottságán az a bizonyos adrenalinszint is biztositva volt. 2007-re aztán bebizonyosodott, hogy azt a feladatkört egyszemélyben szinte lehetetlen ellátni, a feladatköröket le is bontották, nekem pedig lehetőségem volt választani a hogyan tovább kérdésében. Először a Vatikánban szerettem volna dolgozni, de erre az akkori nagykövet hosszabbitása miatt nem volt lehetőség. Két esélyem maradt, Los Angeles, vagy Sidney. Én Los Angelest választottam.

Gondolta, hogy az izgalmas feladatok után jól kipiheni magát, és feltöltődik?

Nem tekintettem a feladatot parkolópályának, különösen azok után nem, hogy az itt dolgozott elődeimmel lebonyolitottam az ilyenkor szokásos konzultációkat. Mert a hirek az itt élő magyar közösségről meglehetősen vegyesek voltak. ! évre készültem, és először is meg kellett ismernem ezt a közösséget.

Mik voltak az első benyomások?

Nézze, ahol odáig külföldön dolgoztam, ott is éltek nagy számban magyarok, például Damaszkuszban, de az összetételők teljesen más volt, mint az ittenieké. Itt döntően emigráns politikai menekültek, illetve az anyaországot tudatosan elhagyók élnek, akik döntő többsége már túltette magát problémáin, és be tudott illeszkedni, „amerikaiul” gondolkodik. Tulajdonképpen az itt élő magyarság minden rétegével megtaláltam a kapcsolatot, és azokon a flusztrált hangokon is sikerült felülemelkednem, amelyek kezdetben jelentkeztek.

Hogyan alakult a szakmai tevékenysége?

Egyik legfontosabb eredménynek tartom, hogy a konzuli tevékenység javult, ügyfélbarát lett. A másik, hogy a Főkonzulátus tevékenysége ma már ténylegesen 19 államra terjed ki, és nem ragad le Kaliforniánál. Ugyanakkor el kellett érjek egy változást a magyar külpolitikában: ne csak a Keleti-part domináljon. Nagy szakmai kihivást jelentett, hogy addig senki sem foglalkozott a gazdasági kapcsolatokkal, azok fejlesztésével. Ittlétem alatt a Főkonzuli rezidencián irták alá a Raleigh Stúdióval megkötött szerződést, a NABI buszokat szintén sikerült tovább terjeszteni a Nyugati-parti államokban, Kaposvárott munkahelyek százait teremtve meg ezzel, miközben munkatársaimmal folyamatos lobbitevékenységet folytattunk a többi államban is beruházásokért. Ma már olyan üzletek is köttetnek, amelyekben más európai országokkal közösen lépünk fel és viszünk haza befektetéseket. Az utca nem egyirányú, a Főkonzulátus magyar befektetéseket is patronált, igy beszélhetünk a 3D, vagy a lézeres szemműtét technika sikeres kaliforniai letelepitéséről is. Magamban életem sikeres szakaszának értékelem aLos Angelesben eltöltött éveket.

Hogyan alakult kapcsolata a magyar közösséggel?

Mikor megismertem a szerteágazó közösséget, rá kellett jönnöm arra, hogy itt kialakultak körök, amelyek a magyarságtudatuk alapján rendkivül érzékenyek. Azt is be kellett látnom, hogy ez nem nacionalizmus. Megpróbáltam aztán a körök közötti különböző számlálókat közös nevezőre hozni, állitólag jó eredménnyel. De hangsúlyozom, ez egy törékeny egyensúly, bármikor összedőlhet, folyamatosan tovább kell dolgozni rajta.

Hogyan tovább?

Akki dolgozott külszolgálati munkakörben az tudja, hogy a jövővel kapcsolatban semmi sem biztos. Természetesen vannak személyes terveim, erről folytak egyeztetések, és az bizonyosnak látszik, hogy az elkövetkező évet a Magyar Külügyminisztérium állományában odahaza fogom szolgálni.

Nem fog „Loszi” hiányozni?

Kétségtelen, hogy megszerettük ezt a helyet. Sok barátra tettünk szert, lesz mire emlékeznünk családommal. De az is alapelvemhez tartozik, hogy ahol szolgáltam, oda nem megyek vissza. Magánemberként előfordulhat, de mint diplomata befejeztem kaliforniai tevékenységemet.

Köszönöm a beszélgetést. Mátsik György

bokor

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!